MAKLUMAT BAHAGIAN
Khidmat Pengurusan :: Pendidikan :: Undang-Undang Keluarga Islam :: Dakwah :: Penguatkuasaan
Pendakwaan :: Penyelidikan :: Pengurusan Masjid :: Pejabat Agama Daerah Jasin :: Pejabat Agama Daerah


BAHAGIAN PENGURUSAN MASJID

MAKLUMAT UTAMA
Nama Bahagian
Bahagian Pengurusan Masjid
Ketua Bahagian
En. Suhairi bin Yunos
(Menanggung Kerja Ketua Penolong Pengarah)
Alamat Bahagian
Komplek Al-Azim,
Fasa 2, Bukit Palah,
75150 Melaka.
Telefon
06-2882639
Faks
06-2839400

OBJEKTIF BAHAGIAN

 • Mengatur dan memperkemaskan pengurusan masjid seluruh negeri Melaka.
 • Mengatur dan melaksanakan aktiviti pengimarahkan masjid-masjid seluruh negeri Melaka.
 • Mentadbirkan kompleks masjid Al-Azim agar selarauh dengan fungsinya sebagai masjid negeri.


FUNGSI BAHAGIAN

 • Menguruskan perlantikan dan penamatan pegawai syarak negeri Melaka.
 • Menguruskan perlantikan jawatankuasa masjid dan madrasah.
 • Menguruskan permohonanpembinaan dan pembaikan masjid dan madrasah negeri Melaka
 • Menyelesaikan dan menyiasat aduan dan laporan mengenai pengurusan masjid dan madrasah.
 • Menguruskan pemilihan anugerah menunaikan anugerah haji untuk pegawai syarak.
 • Menguruskan khutbah Jumaat dan dua hari raya.
 • Mengaturkan kursus peningkatan ilmu dan kemahiran kepada pegawai syarak dan jawatankuasa masjid
 • Mengaturkan kelas-kelas takmir di masjid dan madrasah.
 • Menguruskan pentadbiran masjid Al-Azim.
 • Mengadakan kelas dan kursus untuk jemaah Masjid Al-Azim.


PIAGAM PELANGGAN

 • Khutbah Jumaat disampaikan kepada masjid-masjid 3 hari sebelum tarikh bacaan.
 • Pengisian kekosongan pegawai syarak diselesaikan dalam tempoh 3 bulan.
 • Aduan pegawai syarak dan pentadbiran masjid diselesaikan dalam tempoh satu bulan.
 • Mengadakan program latihan pada pegawai syarak dan jawatankuasa masjid sekurang-kurangnya