MAKLUMAT BAHAGIAN
Khidmat Pengurusan :: Pendidikan :: Undang-Undang Keluarga Islam :: Dakwah
Penguatkuasaan :: Pendakwaan :: Penyelidikan :: Pengurusan Masjid :: Pejabat Agama Daerah Jasin


PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH JASIN                                                 

MAKLUMAT UTAMA
Nama
Pejabat Agama Islam Daerah Jasin
Ketua Bahagian
Ustaz Huzailan Bin Hamzah
(Pegawai Tadbir Agama)
Alamat Bahagian
Pejabat Agama Islam Daerah Jasin,
Kompleks Pejabat Agama Islam Daerah Jasin,
77000 Jasin Melaka
Telefon

Peg. Tadbir Agama : 06 -5291098 / ONCC 2400 Am                        : 06 -5293278 /ONCC -2406
                               06 -5291277

 
Faks
06-5291744
Carta Organisasi  

OBJEKTIF BAHAGIAN

1.   Mengambil langkah-langkah tertentu untuk membolehkan umat islam memahami, mengikuti dan menghayati ajaran agama islam seperti terkandung dalam al-quran dan as sunnah melalui  aktiviti-aktiviti penerangan dan dakwah meliputi ceramah, kursus  dan bimbingan.

2.   Meningkatkan kefahaman masyarakat islam mengenai pembangunan kekeluargaan melalui  kursus, ceramah dan khidmat nasihat

3.   Membantu memaju, mendorong dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat islam di daerah

4.   Menguatkuasakan segala undang-undang yang berkaitan
MISI BAHAGIAN

PROGRAM AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR MENJADI PENDEKATAN UTAMA DALAM USAHA MERANGKA AKTIVITI DAN PROGRAM YANG MENJURUS KEPADA MENCAPAI VISI JABATAN YANG TELAH DITETAPKAN

 

VISI BAHAGIAN

SEMUA KAKITANGAN HARUS MENYEDARI NAHAWA MENJADI TANGGUNGJAWAB JABATAN UNTUK MENENTUKAN SYARIAT ISLAM DIFAHAMI DAN DIHAYATI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT KHUSUNYA DI NEGERI MELAKA
PIAGAM PELANGGAN

1. Memastikan proses pendaftaran dan pengeluaran sijil perakuan nikah & rujuk dapat
    dikeluarkan    dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima      

2. Memastikan urusan khidmat nasihat dapat diselesaikan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh aduan
    diterima

3. Memastikan permohonan kebenaran perkahwinan dapat dikeluarkan dalam tempoh 2 hari dari
    tarikh permohonan yang lengkap diterima

4. Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit

5. Siasatan awal bagi setiap aduan yang dikenalpasti dalam tempoh 24 jam.

6. Menyempurnakan siasatan sesuatu kes dalam tempoh 90 hari

7. Permohonan salinan atau pengesahan daftar nikah, cerai & rujuk dalam tempoh 7 hari

8. Sijil cerai disediakan dalam tempoh 30 hari setelah menerima rekod perceraian daripada
    mahkamah syariah dan diserah kepada pemohon selepas habis eddah.